Fusion Snakes & Laders

http://beta1.esakal.com/saptarang/rajiv-tambes-article-saptarang-27153 फ्युजन सापशिडी रविवार दुपार म्हणजे धमाल खेळकूट. पार्थ, पालवी, वेदांगी आणि शंतनू नेहाच्या घरी जमले होते. नेहाने अगोदरच ठरवून ठेवलं होतं की, आज ‘सापशिडी’च खेळायची. तिने सापशिडीचा पट आणला पण त्याचे फासे काही मिळेनात. शोधाशोध सुरू झाली. मग नेहमीप्रमाणे “इथेच तर ठेवले होते.. काल पण इथेच होते.. कुणी घेतले...

Rajiv Tambe 22 Jan 17 10:06:05 am

Let us Talk Science

Let us Talk Science. Parents & teachers mostly talk about ‘tradition, culture & rituals.’ But they do not talk about science.... science in day-today life. Our children therefore have zero curiosity about science and fail to see that their life is nothing but science. Parents conveniently assume that to talk...

Rajiv Tambe 24 Jul 16 07:52:09 am

चुंबक आया

चुंबक आया शाळेची एक दिवसाची ट्रिप जाणार आहे. या लहान मुलांची ही पहिलीच ट्रिप असल्याने त्यांच्यात भलताच उत्साह संचारला होता. नेहा वय वर्ष चार, ट्रिपला जायचं या कल्पनेनेच वर्गात नाचू लागली. बाकीची मुले ही आनंदाने कल्ला करू लागली. शाळा सुटायच्यावेळी नेहाने आईला दरवाज्यात पाहताच नेहा आनंदाने ओरडली,“आई आम्ही ट्रिपला जाणार.”...

Rajiv Tambe 10 Mar 16 06:13:59 am

भिंगरीचे खेळ

भिं ग री चे खेळा खेळ या खेळासाठी मुख्य सूचना : हा खेळ मुलासोबत खेळण्याआधी पालकांनी मुलांच्या नकळत भिंगरी भरपूर फिरवून घ्यावी. म्हणजे मग नंतर मुलासोबत खेळताना, मुलाने वारंवार भिंगरी फिरवल्यावर पालकांचा जीव खाली-वर होणार नाही. आज आपण मुलांसोबत भिंगरीचा खेळ खेळूया. 01. प्रथम मुलाला उजव्या हाताने भिंगरी फिरवायला सांगा....

Rajiv Tambe 10 Mar 16 05:46:38 am