तेज मुख्याध्यापक

खरं म्हणजे विश्वास बसणार नाही अशी ही गोष्ट आहे.मी फक्त शाळेचं नाव सांगणार नाही पण ही गोष्ट सत्य आहे. मी एका शाळेत गेलो होतो. तेव्हा नेहमीप्रमाणे (अजिबात वाचन न करणारे आणि शिक्षणाशी काडीमात्र संबंध नसलेले) संस्थाचालक मला म्हणाले,“हल्ली मुलांच वाचन फार कमी झालं आहे. मुले वाचतच नाहीत. आमच्या वाचनालयात इतकी...

Rajiv Tambe 15 Jul 16 11:14:05 am

GIVE A HAND

Give A Hand A Game For Elementary Mathematical Exploration Objective Students will be able to perform mental mathematical operations using simple physical activity such as clapping hands. Description: Consider the following. I clap my hands once and that signifies the number ten (10). Ten is signified because I have ten...

Rajiv Tambe 10 Mar 16 06:05:02 am